Giới thiệu

Quảng cáo và triển lãm

Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu quảng cáo, triển lãm giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tại Hội nghị và trong các ấn phẩm của Hội nghị xin liên hệ trực tiếp tới Ban tổ chức của Hội nghị.

Thông tin tài trợ.

1. Các hình thức và mức tài trợ

  • Nhà tài trợ Kim cương, mức tài trợ: 50.000.000đ trở lên
  • Nhà tài trợ Vàng, mức tài trợ: 30.000.000đ đến dưới 50.000.000đ
  • Nhà tài trợ Bạc, mức tài trợ: 20.000.000đ đến dưới 30.000.000đ
  • Quyền lợi của nhà tài trợ (Xem file bên dưới)

2. Hình thức và nơi nhận tài trợ

Chuyển khoản ngân hàng 

  • Trường Đại học Lạc Hồng
  • Số TK: 102010000262978
  • Ngân hàng Công thương Đồng Nai
  • Tel: 0613 523 033

3. Thông tin liên hệ 

_Trưởng ban Nguyễn Vũ Quỳnh.

Tel: 0919 150 171

Fax: 0613 952 534

Email: vuquynh@lhu.edu.vn

_Thư ký Nguyễn Thanh Sơn.

Tel: 0906 355 079

Email: nguyenthanhson@lhu.edu.vn.

Xem chi tiết tại đây.