Hội nghị Cơ điện tử lần 7

Kịch bản chi tiết Hội nghị

 

FINAL PROGRAM OF THE 7TH  VIETNAM CONFERENCE ON MECHATRONICS  VCM-2014

Friday,  November 21,  2014

(DOWNLOAD FILE TẠI ĐÂY )

 

07:30  - 08:30

Hall A301, Campus 1,   Lạc Hồng University: Registration

08:30 – 09:00

Hall Room A301, Campus 1,   Lạc Hồng University: Opening Ceremony

09:00 - 10:15

09:00 – 09:45

09:45 – 10:15

Hall Room A301, , Campus 1,   Lạc Hồng University:  Plenary Session

Co-Chairs: Dr.  Đỗ Hữu Hào and Prof. Nguyễn Khoa Sơn

-    Prof. Sang Bong  Kim,  Pukyong National University  

“Nonlinear Control and its Applications”

-    Phạm Thượng Cát, Institute of Information Technology, Vietnam Academy of Science and Technology

Phạm Thế Quốc, Intensive experimental  litchi cultivation orchard Krong  Pắc, Dak lak:

“Điều khiển nhịp sinh trưởng cây trồng, một hướng phát triển công nghệ của nông nghiệp thế kỷ thứ 21 và thực tiễn  áp dụng cho cây vải ở Đắc Lắc”

“Control of  plant growth rhythm, a technological development of 21st century agriculture, and practices applied to litchi in Dak Lak”

10:15 – 10:30

                                                    Photograph, Coffee Break

 

Hall Room  B203,  Campus 1,   Lạc Hồng University

Time Paper ID Title  Authors

Session:  International Session  

Co-Chairs:  Prof. Sang Bong Kim and A. Prof. Tạ Cao Minh

10:30 – 10:50

88

A Practical Approach to System Identification of an Electro-Hydraulic Servo Actuator

Jin Jang, Byung-Oh Choi, Jong-Won Park, and Hyun-Suk Yu

10:50 – 11:10

122

Terrain adaptation method and balance control of a six legged robot

Hoang Giang, Phuc Thinh Doan, Tran Thien Phuc, Sea Yune Oh and Sang Bong Kim

11:10 – 11:30

145

Pipe Inspection Robot Controller Design                                                   Based on Linear Quadratic Regulator

Yuhanes Dedy Setiawan, Jin Wook Kim, Jung Hu Min, Hak Kyeong Kim and Sang Bong Kim

11:30 – 11:50

150

Study on an Automation Solution for Glue Painting on Shoe Soles

Le Nhu Ngoc Thanh Ha, Thanh Tung Luu, Thien Phuc Tran and Tan Tien Nguyen

11:50 – 12:10

172

Tracking Control of an Omnidirectional Automated Guided Vehicle Using Adaptive Sliding Mode Controller Based on Laser Sensor

Thanh Luan Bui­, Phuc Thinh Doan, Van Giap Nguyen, Hak Kyeong Kim and Sang Bong Kim

12:30 – 13:30

                                                   Lunch Time

Session:  Modelling and control of robot manipulators  

Co-Chairs: A. Prof.. Lê Hoài Quốc and A.. Prof.  Nguyễn Tân Tiến

13:30 – 13:50

30

Balancing robots: an interesting, educational topic for students in Mechatronic engineering

Cong Bang Pham, Trong Nghia Nguyen, Quoc Toan Truong and Hong Thinh Phan

13:50 – 14:10

52

Robust Visual Tracking Control of Pan-Tilt -Stereo Camera System

Lê Văn Chung, Phạm Thượng Cát

14:10 – 14:30

83

Hệ thống thực nghiệm tối ưu hoá điều khiển tay máy song song

Experimental System for the Optimization of the Parallel Manipulator Control

Nguyễn Xuân Vinh, Lê Quốc Hà, Nguyễn Ngọc Lâm, Lê Hoài Quốc, Nguyễn Minh Thạnh

14:30 – 14:50

86

Input shaping Control of an Overhead Crane

Duc Tho Ho, Nguyen Hung, Quoc Chi Nguyen

14:50 – 15:10

113

Thiết kế bộ điều khiển trượt cho hệ cần cẩu hai chiều

Sliding mode control of two dimensional container cranes

Nguyễn Ngô Phong, Ngô Quang Hiếu

15:10 – 15:30

147

Điều khiển hệ rô bốt - camera bám mục tiêu di động có chú ý tác động của cơ cấu chấp hành và mô hình ma sát động LuGre.

Control  of robot–camera system with a dynamic LuGre friction model and actuator dynamics to  track moving objects

Nguyễn Tiến Kiệm, Phạm Thượng Cát

15:30 – 16:00

                                                    Coffee Break

Session  Motion control  

Chair: A. Prof. Nguyễn Thanh Tiên

16:00 – 16:20

32

Tổng hợp bộ điều khiển hệ truyền động bám điện cơ tốc độ chậm ứng dụng điều chỉnh định hướng anten Viba

Synthesizing controller drive system tracking electric mechanisms at slow speed adjust application directive antenna Viba

Nguyễn Thanh Tiên, Trần Công Thành, Huỳnh Ngọc Kỳ, Nguyễn Mạnh Thảo, Trần Đức Chuyển

16:20 – 16:40

58

Nghiên cứu độ ổn định tốc độ của trục chính máy tiện khi truyền động bằng động cơ thủy lực.

Model studies of stable spindle speed lathes driven by hydraulic motor

Trần Ngọc Hải

16:40 – 17:00

82

Application of Adaptive Network-Based Fuzzy

Inference System for Sensorless Control of PMSG Wind Turbine With Nonlinear-Load-Compensation Capabilities

Hồ Phạm Huy Ánh, Nguyễn Chí Công

17:00 –17:20

87

Một số phương pháp điều khiển cân bằng con lắc ngược hai bậc tự do.

Some methods to stabilization control of double inverted pendulum

Trần Vi Đô, Nguyễn Minh Tâm, Ngô Văn Thuyên, Nguyễn Văn Đông Hải

17:20 – 17:40

149

Hệ thống điều khiển vận động cho robot hỗ trợ người thiểu năng vận động.

The motion control system of the assistive robot for people with movement disability

Tăng Quốc Nam, Nguyễn Bá Đại

17:40 –18:00

169

Điều khiển vị trí với bộ điều khiển trượt – PID.

Position control with sliding mode - PID controller

Trần Thanh Hùng, Ngô Quang Hiếu, Quang Hà

 
Room B305, Campus 1,   Lạc Hồng University
Time Paper ID Title Authors

Session:  Control of AGVs  and mobile robots  I.

Chair:  H. Prof.  Phạm Thượng Cát

10:30 – 10:50

22

Giải pháp điều khiển mờ cho hệ vận động của robot hỗ trợ người thiểu năng vận động.

Fuzzy Logic Control Solution for Motion System of an Assistive Robot for Mobile Disabled People.

Đào Văn Hiệp, Đào Trung Kiên, Tăng Quốc Nam

10:50 – 11:10

53

An Image processing study for tomato harvesting robot.

Tran Thi Kim Nga, Nguyen Tan Y, Nguyen Van Hung

10:10 – 11:30

76

Nghiên cứu thiết kế và điều khiển mô hình robot hỗ trợ di chuyển cho bệnh nhân.

Study on the design and control of the patient assisting mobile robot

Võ Hoàng Duy, Lê Ngọc Bích, Nguyễn Hoàng Vũ, Nguyễn Chí Thành

11:30 – 11:50

103

Nghiên Cứu Phân Tích Động Lực Học Và Thiết Kế Bộ Điều Khiển PID Điều Khiển Hướng Cho Robot Rắn.

A Study on Dynamics Analysis and PID Controller Design for Direction Control of a Snake Robot

Tran Thanh Cong Vu, Tuong Quan Vo

11:50 – 12:10

106

Phương pháp định vị và tìm đường đi tối ưu cho robot tự hành với bản đồ 2D.

Path-planing and localization method for a mobile robot in a 2D environment

Trần Văn Luân, Ngô Văn Thuyên

12:10 – 12:30

124

xây dựng bản đồ 2d cho robot di động sử dụng point cloud library.

2D map construction for mobile robot using the point cloud library

Đào Hồng Phong, Ngô Văn Thuyên

12:30 – 13:30

                                                   Lunch Time

Session:  Control of AGVs and mobile robots II.

Co-Chairs:  Prof. Đào Văn Hiệp and  A. Prof. Trần Quang Vinh

13:30 – 13:50

125

Mô hình hệ thống động lực xe tự hành kết hợp với tương tác địa hình.

Modelling for powertrain of an autonomous vehicle coupling with terrain interaction

Trần Thanh Hùng, Quang Hà

13:50 – 14:10

130

Điều khiển robot sử dụng bánh xe omni chạy thẳng hướng.

Robot controller using Omni wheels running straight direction

Huỳnh Cao Tuấn, Trần Văn Lăng, Lâm Thành Hiển, Nguyễn Trọng Vinh

14:10 – 14:30

152

Chuẩn đoán một số điều kiện ngoại lai cho robot tự hành trong quá trình vận động.

Diagnostic of locomotion for off-road mobile robot

Pham The Hung

14:30 – 14:50

166

Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển bám line cho AGV qua giao lộ.

Smooth tracking controller for AGV through junction using the CMU camera

Huu Danh Lam, Tran Duc Hieu Le, Tan Tung Phan and Tan Tien Nguyen

14:50 – 15:10

136

Động lực học và điều khiển vị trí trong hệ thống leleoperation-Mobile robot song phương.

Dynamics and Position Control of Teleoperation-Mobile Robot

Nguyễn Tiến Dũng, Đỗ Đức Nam

15:30 – 16:00

                                                    Coffee Break

Session:  Modeling and simulation of Mechatronic systems  

Chair: Dr.  Đỗ Quốc Quang

16:00 – 16:20

71

Nghiên cứu mô hình tính toán trao đổi nhiệt máy làm mát xỉ đáy lò hơi đốt than tầng sôi tuần hoàn bằng phương pháp khô.

Research on heat exchange analyzing model of dry bottom slag cooler of Circulating Fluidized Bed Boiler

Hoàng Trung Kiên, Nguyen Chi Sang

16:20 – 16:40

160

Giải mã công nghệ, thiết kế và chế tạo robot vượt địa hình.

Technology analysis, design and implementation of all-terrain robot

PGS.TS Đặng Văn Nghìn, Huỳnh Việt Tuấn, Nguyễn Văn Hiển

16:40 – 17:00

49

Phân tích mô phỏng khuôn chén xét nghiệm y tế khi ép phun bằng khuôn kênh dẫn nóng.

Injection molding simulation of petri dish with the hot runner system

Đặng Văn Nghìn, Nguyễn Hùng Dũng, Phạm Quang Thắng, Trương Thế Dũng

17:00 – 17:20

51

Áp dụng công nghệ in 3d trong thiết kế và chế tạo khung mũi người.

The application of rapid prototyping technology in designing and fabricating nose scaffold

Đặng Văn Nghìn, Nguyễn Bửu Lâm,
Trương Thế Dũng, Gia Xuân Long, Cao Trần Ngọc Tuấn

17:20 –17:40

133

Thiết kế, chế tạo thiết bị phát mặt phẳng laser
ứng dụng trong hệ thống san phẳng.

Design and fabrication of a laser-surface transmitter
applying for the laser-controlled land leveling system

Đào Duy Vinh, Đặng Thiện Ngôn, Trần Minh Lộc, Nguyễn Văn Hùng

17:40 – 18:00

140

Nghiên Cứu Mô Hình Hóa Hệ Thống Truyền Động Công Suất Của Máy FDM.

A Study on Mathematical Model of a Power Transmission System of Fused Deposition Modeling Machine

Hong Phuc Tran, Thi Thu Ha Thai, Tuong Quan Vo

 

Room  B401, Campus 1,   Lạc Hồng University

Time Paper ID Title Authors

Session:  Mechatronics in Aerospace

Chair: Dr. Bùi Trọng Tuyên

10:30 – 10:50

16

Phân tích và mô phỏng hệ thống xác định tư thế của bàn mô phỏng không trọng lượng.

Analysis and simulation of the attitude determination system for a zero-gravity simulator system

Lê Xuân Huy, Nguyễn Tiến Sự, Phạm Anh Minh, Nguyễn Trường Thanh, Hoàng Thế Huynh, Vũ Việt Phương, Phạm Anh Tuấn, Vũ Minh Đức

10:50 – 11:10

27

Thiết kế, chế tạo khối điều khiển trung tâm của phổ kế phản xạ đặt trên máy bay không người lái (UAV).

Nguyễn Văn Hiệu, Bùi Trọng Tuyên, Trần Minh Văn, Nguyễn Thu Hiền, Phạm Anh Tuấn

10:10 – 11:30

34

Một số kết quả trong thẩm định an toàn vệ tinh PicoDragon theo tiêu chuẩn của dịch vụ phóng từ Trạm Vũ trụ Quốc tế.

Achievements of PicoDragon’s safety review based on standard of launching service from International Space Station

P.A.Tuấn, V.V.Phương, T.X.Hùng, L.X.Huy, B.N.Dương, N.D.C.Minh,
H.T.Huynh, L.T.Kiên, N.V.Thức

11:30 – 11:50

41

Xác định tham số sắp đặt số lượng dư các truyền cảm quán tính của hệ thống điều khiển máy bay không người lái cất hạ cánh thẳng đứng loại nhỏ.

Determination of the installed parameters of redundant inertial sensors for the control system of small vertical takeoff and landing unmanned aerial vehicle

Nguyễn Văn Thinh, Vương Anh Trung

11:50 – 12:10

109

Thực hiện bộ điều khiển ổn định cho mô hình bay 3 cánh quạt.

Implement a real-time stabilizing controller for a single tri-rotor

Tran Duc Thien, Hoang Dinh Vinh and Huynh Thai Hoang

12:10 – 12:30

148

Thiết kế và điều khiển bộ nguồn 400 Hz công suất lớn cho máy bay Design and Control of High Power 400 Hz Ground Power Unit for Airplane.

Design and Control of High Power 400 Hz Ground Power Unit for Airplane

Nguyễn Đình Tuyên, Nguyễn Văn Nhờ, Trần Thanh Vũ, Nguyễn Văn Vui

12:30 –13:30

                                                   Lunch Time

Session:  Control of electrical machines  

Co-Chairs: Prof.. Thân Ngọc Hoàn and A. Prof.  Dương Hoài Nghĩa

13:30 – 13:50

77

Điều khiển dự báo động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc sử dụng phương pháp điều khiển mô men trực tiếp nuôi bởi biến tần ma trận.

Predictive direct torque control of induction motor fed by matrix converter

Nguyễn Tiến Hải, Đinh Văn Hòa, Nguyễn Phùng Quang

13:50 – 14:10

79

Điều khiển dự báo mômen trực tiếp động cơ đồng bộ kích thích vĩnh cửu nuôi bởi biến tần ma trận.

Finite Control Set – Predictive Torque Control
of Permanent Magnet excited Synchronous Motor fed by Matrix Converter

Trần Vũ Trung, Đặng Đức Công, Nguyễn Phùng Quang

14:10 – 14:30

80

Điều khiển dự báo mô men trực tiếp trên tập hữu hạn cho đối tượng động cơ đồng bộ kích thích vĩnh cửu nuôi bởi biến tần nguồn áp.

Model Predictive Direct Torque Control with Finite Control Set for PMSM fed by a Voltage Source Inverter

Nguyễn Quang Huy, Phạm Xuân Hùng, Nguyễn Phùng Quang

14:30 – 14:50

81

Điều khiển dự báo trên tập hữu hạn với đối tượng động cơ đồng bộ kích từ vĩnh cửu nuôi bởi biến tần ma trận theo nguyên lí tựa từ thông rotor

Finite control set – predictive current control of a permanent magnet synchronous motor fed by matrix converter

Vũ Mạnh Hùng, Nguyễn Hữu Nam, Nguyễn Phùng Quang

14:50 – 15:10

159

Điều khiển máy phát cảm ứng cấp nguồn từ hai phía dùng mô hình nội

Control of Doubly Fed Induction Generator using Internal Model Control

Hồ Anh Vũ, Dương Hoài Nghĩa

15:10 – 15:30

175

Dead-time Effect in Pulse-width Modulated Voltage Source Inverter: Analysis and Improved Compensation Method

Duc-Hung Tran, Nguyen Bao-Huy, Cao-Minh Ta

15:30 – 16:00

                                                    Coffee Break

Session:  Mechatronics in manufacturing  

Co-Chairs: A. Prof.. Đặng Văn Nghìn and A. Prof.  Nguyễn Chỉ Sáng

16:00 – 16:20

19

Nghiên cứu thiết kế cơ cấu công tác hệ thống đổ sợi máy sợi con.

Research and design the operating mechanism of spinning machine in doffing system

Phạm Văn Hùng, Hoàng Văn Gợt, Nguyễn Xuân Chung

16:20 – 16:40

26

Ứng dụng hàm RBF trong nội suy tọa độ điểm từ dữ liệu quét vật thể 3D bằng máy quét laser.

Application of radial basis function in interpolation coordinates of points based on scanned data of a 3D object using laser scanners 

Ngô Kiều Nhi, Lê Bảo Quỳnh, Lê Dương Hùng Anh, Trương Quang Tri

16:40 – 17:00

61

Thiết kế, chế tạo thiết bị khoan lỗ sâu điều khiển CNC.

Designing, manufacturing Deep hole drilling machine CNC control 

Trần Việt Thắng; Nguyễn Văn Bình; Hoàng Trung Dũng

17:00 – 17:20

102

Xác định vùng thông số động học tối ưu cho máy phay CNC có hệ trục điều khiển vòng hở với MACH3.

Determine the ideal zone of kinetic parameters for CNC milling machine with open-loop axis control using MACH3 software

Võ Minh Trí, Trần Ngọc Sơn

17:20 –17:40

108

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy sắp xếp chi tiết vào khuôn tự động.

Researching, designing and manufacturing the machine arranging the details into the mold automatically

Phạm Văn Toản, Ngô Thanh Bình, Lý Văn Tháo

17:40 –18:00

146

Máy đếm sản phẩm Refill Shibo.

Refill Shibo counting machine

Nguyễn Vũ Quỳnh, Nguyễn Hà Thoại Phi, Nguyễn Văn Tuấn

 

Room  B402, Campus 1,   Lạc Hồng University

Time Paper ID Title Authors

Session:  Intelligent control, fuzzy systems, neural networks, genetic algorithm  

Co-Chairs: Dr. Hồ Phạm Huy Ánh and A. Prof. Lê Bá Dũng

10:30 – 10:50

1

Tối ưu thời gian tính toán cong vênh cho gọng kính nhựa bằng mạng nơ ron nhân tạo.

Optimization warpage calculation time of plastic sunglass frame via artificial neural network

Tran Bich Son, Pham Xuan Vu, Nguyen Chi Thanh

10:50 – 11:10

13

Xác định trạng thái nhắm mở của mắt người trong các tập dữ liệu CEW và EEG Eye State sử dụng mạng nơron SOM có giám sát phân tầng.

Identifying Eyes’ Closing – Opening Status in CEW and EEG Eye State Datasets using Hierarchical Supervised SOM Neural Network

Lê Anh Tú, Lê Sơn Thái, Nguyễn Quang Hoan

11:10 – 11:30

33

Xây dựng tập đặc trưng mới cho bài toán nhận dạng chữ ký sử dụng mạng nơron nhân tạo.

New features set for signature recognition using neural network

Trương Quốc Bảo, Đào Thị Xuyên, Võ Văn Phúc

11:30 – 11:50

47

Adaptive Neural Network Model Optimized by Differential Evolution Algorithm for Identification of 5-DOF Robot Manipulator Dynamic System.

Mô hình nơ rôn thích nghi được tối ưu bởi thuật toán tiến hóa vi sai ứng dụng trong nhận dạng hệ động lực học tay máy 5 bậc tự do

Nguyễn Ngọc Sơn, Hồ Phạm Huy Ánh, Trương Đình Châu

11:50 – 12:10

114

Thiết kế bộ điều khiển FUZZY PD cho cần cẩu giàn.

A fuzzy PD control design for gantry cranes

Lê Văn Lẻ, Ngô Quang Hiếu

12:10 – 12:30

143

Áp dụng giải thuật luyện kim cho bài toán tái cấu trúc lưới điện phân phối.

Applying Simulated Annealing Algorithm For the Reconfiguration Distribution Network

Nguyễn Tùng Linh, Phạm Thượng Cát

12:30 –13:30

                                                   Lunch Time

Session:  Design and integration of Mechatronic systems  

Co-Chairs: A. Prof.. Đặng Văn Nghìn and Dr. Nguyễn Vũ Quỳnh

13:30 – 13:50

151

Thiết Kế và Chế Tạo Máy Tập Banh Tennis.

Design and Fabricate the Robot Tennis

Nguyễn Vũ Quỳnh, Trần Hoàng Trung, Huỳnh Đoàn Minh Toàn

13:50 – 14:10

155

Giải mã công nghệ trong thiết kế hệ thống tạo mẫu nhanh lom.

Decoding the technology in a design lom rapid prototyping system

Đặng Văn Nghìn, Phạm Quang Thắng, Thái Thị Thu Hà, Nguyễn Minh Dương

14:10 – 14:30

156

Thiết kế, chế tạo bộ khuôn kênh dẫn nóng cho chi tiết bánh răng.

Design, manufacture the mould with hot runner for the gear

Đặng Văn Nghìn, Thái Thị Thu Hà, Quang Nhựt Trung, Phạm Quang Thắng, Trương Thế Dũng

14:30 – 14:50

161

Nghiên cứu thiết kế giường y tế cho bệnh nhân quá trọng.

Researching and Designing Medical Bed for Obesity Patients

Trịnh Minh Tuấn, Nguyễn Tấn Tiến

14:50 – 15:10

163

Xây dựng thuật toán để xác định phương pháp đánh giá chất lượng của thiết bị cơ điện tử y sinh.

Construction algorithm to determine quality assessment methods of electronic equipment biomedical engineering

Đặng Văn Nghìn, Nguyễn Công Thức Thái Thị Thu Hà, Kiều Nguyễn Phương Đại

15:10 – 15:30

174

Nghiên cứu và thiết kế máy tự động phân loại và lật mặt cơm dừa.

Research and implement machine for automatically classifying and flipping coconut copra

Lý Thanh Phương

15:30 – 16:00

                                                    Coffee Break

Session:    Intelligent measuring and control systems   

Chair: A. Prof. Nguyễn Ngọc Lâm

16:00 – 16:20

25

Nghiên cứu hệ thống thu hồi năng lượng thông qua

gờ giảm tốc trên đường giao thông.

Research the energy recovery system based on speed humps on the road

Nguyễn Thanh Sơn, Lê Phương Trường

16:20 – 16:40

64

Nghiên cứu phân tích đánh giá hiệu năng của các bộ lọc số khử nhiễu lưới điện có phổ thay đổi cho tín hiệu điện tim.

Performance study of various digital filters to reduce power line interference in ECG signal

Nguyễn Thế Truyện, Nguyễn Thế Vinh

16:40 – 17:00

65

Xây dựng thuật toán xác định tham số dẫn đường cho vũ khí chống ngầm thả từ máy bay ở chế độ có dù.

Developing an algorithm to calculate navigation parameters for anti-submarine weapon dropped by a parasol from the plan.

Trương Duy Trung, Phạm Đức Thỏa, Phạm Văn Phúc, Trần Đức Thuận

17:00 – 17:20

104

Ứng dụng cảm biến quang để đếm tôm giống.

Counting shrimp larvae using optical sensors

Võ Minh Trí, Huỳnh Hoàng Giang, Nguyễn Minh Luân

17:20 –17:40

171

Khảo sát độ chính xác của kỹ thuật đo RTK-GPS đối với GPS giá rẻ tại đồng bằng Sông Cửu Long.

Evaluation of low-cost RTK-GPS accuracy for applications in the Mekong Delta

Nguyễn Chánh Nghiệm, Trần Nhựt Thanh, Nguyễn Chí Ngôn

17:40 –18:00

173

Ứng dụng thuật toán K-mean trong đánh giá kết quả phân tích số liệu ung thư sử dụng microarray.

Application of K-mean method in analyzing the cancer data taken from a microarray

Trần Hoài Linh, Phạm Trung Dũng, Đặng Thúy Hằng

 

Room  B403, Campus 1,   Lạc Hồng University

Time Paper ID Title Authors

Session:  Control systems based on image processing and voice

Co-Chairs: Dr. Nguyễn Chí Ngôn and Dr. Võ Tường Quân

10:30 – 10:50

35

Định vị tọa độ đối tượng trong hệ thống đóng gói sử dụng robot.

Identifying coordinates of object in packaging robot system

Tưởng Phước Thọ, Nguyễn Trường Thịnh

10:50 – 11:10

97

Phân tích không phá hủy độ săn chắc trái xoài

bằng phương pháp âm thanh.

Non-destructive analysis of mango’s firmness using acoustic measurement

Võ Minh Trí, Trần Thanh Hùng, Võ Huỳnh Thảo Nguyên

11:10 – 11:30

110

Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm tra lỗi vỉ thuốc dùng camera.

Design and implementation of a visual blister inspection system

Huỳnh Thái Hoàng và Nguyễn Tấn Sỹ

11:30 – 11:50

115

Một giải pháp phân loại tôm nguyên liệu bị bơm tạp chất.

A solution to classify the impurities injected in raw shrimps

Nguyễn Thành Nhơn và Nguyễn Chí Ngôn

11:50 – 12:10

134

Compute Distance from Camera to Object Using Monocular Camera

Duy Anh Nguyen, The Thao Doan and Duy Anh Nguyen

12:30 –13:30

                                                   Lunch Time

  Tutorial Session

  Prof.  Nguyễn Phùng Quang

13:30 – 15:30

 -

Khái quát các vấn đề điều khiển hệ thống phát điện từ sức gió.

On the control problems of the wind generator systems.

Nguyễn Phùng Quang

15:30 – 16:00

                                                    Nghỉ giải lao

 

18:30-20:30:                 Banquet

 
Saturday, November  22,  2014
Room B203, Campus 1,   Lạc Hồng University
Time Paper ID Title Authors

Session:  MEMS, NEMS, Sensors and Actuators    

Chair: A. Prof. Nguyễn Văn Chúc

08:30 – 08:50

3

Suy hao năng lượng gây bởi đàn hồi nhiệt trong linh kiện cộng hưởng dây nano silic.

Thermoelastic Damping in Silicon Nanowire Resonators

Chu Manh Hoang and Vu Ngoc Hung

08:50 – 09:10

10

A Study of MEMS In-Plane Tuning Fork Gyroscope                               Having Freestanding Structure.

Vu Ngoc Hung, Chu Manh Hoang, Nguyen Quang Long,                        Nguyen Ngoc Minh and Ha Sinh Nhat

09:10 – 09:30

141

Trích xuất tham số mô hình cho bộ cộng hưởng MEMS vuông Face-Shear.

Model parameter extraction for Face-Shear mode square MEMS resonator

Nguyễn Tấn Lộc, Lê Văn Hùng

09:30 – 09:50

73

Điều khiển vị trí của Conducting Polymer Actuator.

Application of K-mean method in analyzing the cancer data taken from a microarray

Nguyễn Hữu Chúc, Nguyễn Văn Anh, Ngô Vũ Nguyên, Nguyễn Kim Thành

09:50 – 10:10

78

Sử dụng cảm biến gia tốc thu thập tín hiệu nhịp thở.

Using Accelerometer sensor to collect the respiration signals

Nguyễn Đức Thảo, Trần Hoài Linh, Phạm Văn Nam

10:10 – 10:30

105

Thiết kế và chế tạo cảm biến thăng bằng kiểu tụ điện dựa trên cấu trúc ống chất lỏng với bọt khí.

Đặng Đình Tiệp, Vũ Quốc Tuấn, Chử Đức Trình

10:30 – 10:45

                                                    Coffee Break

 

Room B401, Campus 1,   Lạc Hồng University

Time Paper ID Title Authors

Session:  Mechatronics in the field of energy and renewable energy  

Chair: Prof. Nguyễn Phùng Quang

08:30 – 08:50

40

Bộ biến đổi DC-AC-AC qua khâu trung gian tần số cao có khả năng trao đổi công suất hai chiều.

A bidirectional, high frequency link DC-AC-AC converter Design

Bùi Văn Huy, Nguyễn Văn Liễn, Trần Trọng Minh, Vũ Hoàng Phương

08:50 – 09:10

70

Phân tích hàm offset để cân bằng điện áp điểm giữa hai tụ điện một chiều trong bộ nghịch lưu áp 3 bậc NPC.

Analysis of The Offset Based DC Neutral Point Voltage Balancing  Three-Level NPC Inverter

Nguyễn Văn Nhờ , Đới Văn Môn

09:10 – 09:30

85

Predictive Control for Supercapacitor Energy Storage System integrated with Wind Turbine

Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Văn Chương, Cao Xuân Đức, Nguyễn Phùng Quang

09:30 – 09:50

100

Impact of 6kV electric excavators’ operating situation on static voltage quality in Quang Ninh open pit mines’ 6kV grid 

Le Xuan Thanh

09:50 – 10:10

116

Điều khiển khuếch đại-cộng hưởng cho hệ thống nguồn 3 pha 4 dây.

Proportional Resonant Control for for 3 Phase AC Voltage Source 50Hz using 3-level NPC inverter

Nguyễn Văn Nhờ , Nguyễn Minh Chánh

10:10 – 10:30

119

Nghiên cứu điều khiển PI-Repetitive mạch lọc tích cực 3 bậc 3 pha 4 dây.

Study of PI-Repetitive Control for The Three Phase Four Leg Active Power Filter

Nguyễn Văn Nhờ, Nguyễn Minh Thành.

10:30 – 10:45

                                                    Coffee  Break

 
Room  B402, Campus 1,   Lạc Hồng University
Time Paper ID Title Authors

Session:  Other applications  

Chair: Prof. Ngô Kiều Nhi

08:30 – 08:50

2

Chỉ số dao động mềm và dự trữ ổn định mềm
áp dụng trong nghiên cứu hệ điều khiển tầng.

The soft oscillation index and soft stability margin
applied for studying cascade control system

Nguyễn Văn Mạnh, Vũ Thu Diệp, Phan Duy Hùng

08:50 – 09:10

5

Tìm hiểu mối quan hệ giữa các thông số động - đặc trưng của dầm cầu gây bởi tải lưu thông.

Relations between operating parameters - characteristics of beam bridges caused traffic load

Ngô Kiều Nhi, Nguyễn Quang Thành, Phạm Bảo Toàn, Trần Tiến Dũng

09:10 – 09:30

7

Xây dựng quy trình mô phỏng nhịp cầu dựa trên giá trị  độ võng và tần số riêng đo thực tế.

Construction of processing simulation of the span bridges based on the actual value deflection and frequencies

Ngô Kiều Nhi, Nguyễn Quang Thành, Phạm Bảo Toàn

09:30 – 09:50

59

Nghiên cứu ổn định tần số cho đầu tạo dao động kiểu khối lệch tâm ứng dụng cho thiết bị rung khử ứng suất dư.

Study on frequency stabilization of eccentric mass vibrator for vibratory stress relief device

Nguyễn Thanh Tiên, Dương Ngọc Khang, Phùng Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Dương

09:50 – 10:10

84

Nghiên cứu đáp ứng quá độ của cơ cấu uốn trong máy uốn ống thủy lực.

Study on transient response of bending die in hydraulic tube bending machine

Đào Minh Đức, Lê Thị Thùy Trâm

10:10 – 10:30

158

Đánh giá tình trạng khuyết tật của cấu trúc dầm bằng phân tích wavelet và phổ năng lượng tín hiệu dao động tự do của dầm.

Damage condition assessment of the beam structure based on wavelet analysis and power spectra of its measured free decay response

Nguyễn Ngọc Hải, Phạm Bảo Toàn

10:30 – 10:45

                                                    Coffee Break

 
Room B403, Campus 1,   Lạc Hồng University
Time Paper ID Title Authors

Session:  Embedded control systems  

Chair: Dr. Nguyễn Thế Truyện

08:30 – 08:50

28

Ứng dụng vi điều khiển MSP430 để xây dựng kit điều khiển PID số

Applying the MCU-MSP430 to develop digital PID controller kits

Nguyễn Chí Ngôn và Nguyễn Minh Trường

08:50 – 09:10

92

Nghiên cứu nâng cao độ chính xác về thời gian trong điều khiển động cơ sử dụng phần mềm thời gian thực Xenomai.

Research and Improving the Accuracy of Time in Controlling Motors using              Xenomai Real-time Software

Tri Cong Phung and Duy Anh Nguyen

09:10 – 09:30

176

Thiết kế công cụ đọc thông tin truyền thông trên mạng CAN.

Design of CAN Bus Data Reader

Võ Duy Thành, Lê Tiến Sự, Nguyễn Hà Thành Long, Tạ Cao Minh

09:30 – 09:50

177

Võ Duy Thành, Lê Tiến Sự, Nguyễn Hà Thành Long, Tạ Cao Minh.

Short Circuit Protector for DC/DC Converter of Electric Vehicles

Vũ Ngọc Minh, Tạ Cao Minh

09:50 – 10:10

179

Sử dụng bo mạch Raspberry Pi trong
giảng dạy lý thuyết điều khiển tự động.

Using Raspberry Pi in teaching control theory

Doãn Minh Đăng

10:30 – 10:45

                                                    Coffee Break

10:45–12:30

 Closing Ceremony, Awarding Best papers

 

 

FINAL PROGRAM FRAME OF

OF THE 7TH  VIETNAM CONFERENCE ON MECHATRONICS  VCM-2014

 

Friday,  November 21,  2014

07:30-08:30

Hall A301, Campus 1,   Lạc Hồng University: Registration

08:30 – 09:00

Hall Room A301,  Campus 1,   Lạc Hồng University: Opening Ceremony

09:00 – 10:15

Hall Room A301,  Campus 1,   Lạc Hồng University:  Plenary Session

Co-Chairs: Dr.  Đỗ Hữu Hào and Prof. Nguyễn Khoa Sơn

-    Prof. Sang Bong  Kim  Pukyong National University  

“Nonlinear Control and its Applications”

-    Phạm Thượng Cát, Institute of Information Technology, Vietnam Academy of Science and Technology

Phạm Thế Quốc, Intensive experimental  litchi cultivation orchard Krong  Pắc, Dak lak:

“Control of  plant growth rhythm, a technological development of 21st century agriculture, and practices applied to litchi in Dak Lak”

“Điều khiển nhịp sinh trưởng cây trồng, một hướng phát triển công nghệ của nông nghiệp thế kỷ thứ 21 và thực tiễn  áp dụng cho cây vải ở Đắc Lắc”

10:15 – 10:30

Photograph, Coffee Break

10:30 – 12:30

Hall Room B203

Session

International Session

 

88, 122, 145, 150, 172

 

Session Co-Chairs:

Prof. Sang Bong Kim

A Prof.  Tạ Cao  Minh

Room B305

Session

Control of  AGVs and  mobile robots I.

 

 22, 53, 76, 103, 106, 124

 

Session Chair:

H.  Prof.  Phạm Thượng Cát

Room B401

Session

Mechatronics in Aerospace

 

 16, 27,  34, 41, 109, 148

 

 Session Chairs:

Dr.  Bùi Trọng Tuyên

Room B402

 Session

Intelligent control, fuzzy systems, neural networks, genetic algorithm

1, 13, 33, 47, 114, 143

Session Co-Chairs:

Dr.  Hồ Phạm Huy Ánh, 

A. Prof.  Lê Bá Dũng

Room B403

Session

Control  systems based on image processing and voice

 

35, 97,  110, 115, 134

 

Session Co-Chairs:

Dr.  Nguyễn Chí Ngôn,

Dr. Võ Tường Quân

12:30 – 13:30

Lunch Time

13:30 – 15:30

Hall Room B203,   

Session

Modelling and control of robot Manipulators

 

  30, 52, 83, 86, 113, 147

 

 

Session Co-Chairs:

A. Prof.  Lê Hoài Quốc,

A. Prof.  Nguyễn Tân Tiến

 

Room B305

Session

Control of  AGVs and  mobile robots II.

 

125, 130, 152, 166,  136

 

Session Co-Chairs:

Prof.  Đào Văn Hiệp,

A. Prof.  Trần Quang Vinh

 

 

Room B401

 Session

Control of electrical machines

 

77, 79, 80, 81, 159, 175,

 

Session Co-Chairs:

Prof. Thân Ngọc Hoàn,

A. Prof.   Dương Hoài Nghĩa

 

 

Room B402

Session

Design and integration of Mechatronic systems

 

151, 155, 156, 161, 163, 174,

Session Co-Chairs:

A. Prof.  Đặng Văn Nghìn,

Dr.  Nguyễn Vũ Quỳnh

Room B403

Tutorial Session

 

On the control problems of the wind generator systems.

Khái quát các vấn đề điều khiển hệ thống phát điện từ sức gió”

 

Prof.

Nguyễn Phùng Quang

 

15:30 – 16:00

Coffee Break

16:00 – 18:00

Hall Room B203,   

Session

 

Motion control

 

 

32, 58,  82, 87, 149, 169

 

Session Chair:

A. Prof.  Nguyễn Thanh Tiên

 

Room B305

Session

Modeling and simulation of Mechatronic systems

 

71, 160, 49, 51, 133, 140,

 

Session Chair:

Dr.  Đỗ Quóc Quang 

Room B401

Session

Mechatronics in manufacturing

 

19, 26, 61, 102, 108, 146

 

Session Co-Chairs:

A. Prof.  Đặng Văn Nghìn,

A. Prof.  Nguyễn Chỉ Sáng

 

Room B402

Session

Measuring system and intelligent control

 

25, 64, 65, 104,  171, 173,

 

Session  Chair:

A. Prof.  Nguyễn Ngọc Lâm

 

 

 

18:30-20:30:                 Banquet

 

Saturday, November  22, 2014

08:30–10:30

Hội trường B203   

Session

MEMS, NEMS, Sensors and Actuators

3, 10, 141, 73, 78, 105

 

Session Chair:

A. Prof.  Nguyễn Văn Chúc

Room B401

Session

Mechatronics in the field of energy and renewable energy

 

40, 70, 85, 100 116, 119

Session Chair:

Prof.  Nguyễn Phùng Quang

Room B402

Session

Other applications

 

2 ,5,7, 59, 84, 158

 

 

Session Co-Chairs:

Prof. Ngô Kiều Nhi

 

Room B403

Session

Embedded control systems

 

 28, 92, 176, 177, 179

 

 Session Co-Chairs:

 Dr.  Nguyễn Thế Truyện

 

  

10:30 – 10:45

Coffee Break

10:45 – 11:30

       Closing Ceremony, Awarding  Best papers