Hội nghị Cơ điện tử lần 7

CFP Thông báo số 1

File Thông báo số 1 (Call for Papers) VCM2014 Call for Papers.pdf của Hội nghị toàn quốc lần thứ 7  về Cơ Điện tử  VCM2014 có thể download ở tệp dưới đây.
Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn các cá nhân và tổ chức hỗ trợ quảng bá Hội nghị bằng việc download và gửi file VCM2014 Call for Papers.pdf  tới các tập thể và cá nhân quan tâm đến lĩnh vực cơ điện tử của nước nhà.